कार्यालय परिसर
कार्यालय भवन
अक्वारियममा माछा
भुरा बिक्री वितरण कक्ष
अवशेष अनुसन्धान सम्बन्धमा
कृतिम प्रजनन
भुरा ओसारपसार
भुरा फेवातालमा छाड्दै
ह्याचारीको अवलोकन
कृत्रिम माछा प्रजनन प्रक्रिया
स्वदेशी जातका सहर माछा भुरा छोड्ने कार्यक्रम