१. पौष्टिक खाद्य सुरक्षाका लागि

२. आय आर्जन तथा जीविकोपार्जनका अवसरहरूको लागि

३. मत्स्य पालन व्यवसायिकीकरणको सम्भाव्यता तथा गरिवी निवारण

४. जमीन र पानीको स्रोत वीचको पर्यावरणीय संतुलन कायम राख्न